Eesmärk

VISIOON: Jätkusuutlik ja arenev organisatsioon, kus koostöös lapsevanemate, koolipersonali ja teiste spetsialistidega leitakse õpilaste kõikidele tervisevajadustele sobiv lahendus.  PÕHIVÄÄRTUSED: Koostöö- Empaatia - Avatus - Ausus - Usaldus - Vastutus  MISSIOON: Pakkuda parimat võimalikku koolitervishoiuteenust Tallinna koolide õpilastele.