09.03.2020 Terviseameti (TA) ülevaade koroonaviiruse levikust ja prognoosist 8. märtsi 2020 seisuga

KÕIK UUDISED

Olukord Eestis: Praeguseks on Eestis diagnoositud 10 koroonaviirusega inimest. Koroonaviiruse kohapealset levikut ei ole toimunud, kõik 10 nakatunut on ise viibinud riskipiirkonnas.
Viimase kahe päeva jooksul ei ole nakatunuid lisandunud. Kokku on terviseameti laboris analüüsitud 293 proovi, neist 10 on kinnitanud inimese nakatumist koroonaviirusesse .

Olukord maailmas: viimase ööpäevaga on lisandunud 3696 uut haigusjuhtu (eile 4019): Itaalias on nakatunute arv praegu tõusutrendis 1247, stabiilsed Iraan 1076 ja Lõuna-Korea 367, langustrend Saksamaal 163 ja Prantsusmaal 103 ning ka Hiinas. Lätis tuvastatud 2 haigusjuhtu, Leedus 1, Poolas 5, Ukrainas 1, Venemaal 10, Soomes 23. Viimase ööpäeva jooksul lisandus 96 surmajuhtu (eile 103) neist Itaalia 36, Hiina 27, Iraan 21, Lõuna-Korea 6.

Teiste riikide reageerimine viiruse levikule: Itaalia kehtestas Lombardia piirkonnale karantiini, sh Milano, puudutab 16 milj inimest. Soome otsustas vähendada lende peale seda kui nakatanute arv jõudis 23-ni. Soome rakendab sarnaselt Eestile koroonaviirusesse nakatanu kodust ravi ja jälgimist ning vaid raskes seisundis patsiendid hospitaliseeritakse.

Võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) riskihinnangut on tervisameti hinnangul koroonaviiruse riskipiirkondadeks Hiina Rahvavabariik, Itaalia, Iraan ja Lõuna-Korea. Risk nakatumiseks on kõrge inimestele, kes viibivad riikides, kus on laialdane kohapealne levik.

Terviseamet staap töötab alates 28. jaanuar ning veebruari keskelt iga päev kl 9-21. Ametkondlikuks kasutamiseks on terviseametil 24/7 staabivalve ja epidemioloogiline konsultatsioon. Terviseamet monitoorib igapäevaselt olukorda maailmas ja võrdleb seda Eestiga, jälgib iga päev nii iga kontaktse kui ka nakatanu tervislikku seisundit neile helistades ning nõustab patsiente ja nende lähedasi. Terviseamet teeb tihedat koostöö partnerasutustega, kellest osa (SoM, PPA, VäM, HTM, riigikantselei jt) on määranud oma esindaja TA staapi sujuvama koostöö ja info liikumise eesmärgil. Tänases etapis on Eesti peamine fookus nakatunud isikute võimalikult varasel avastamisel ning nakatanute ja kontaktsete jälgimisel, mis on tõestatult kõige tõhusam viis nakkushaiguse leviku tõkestamisel. Samuti elanikkonna terviseteadlikkuse tõstmisel.

Terviseameti riskihinnang:
üksikjuhtumite sissetoomise risk Eestisse – VÄGA KÕRGE
haiguse kohapealse piiratud leviku tõenäosus – KESKMINE kuni KÕRGE
haiguse kohapealse laialdase leviku tõenäosus – MADAL

Terviseamet lähtub oma riskihinnangus WHO ja ECDC andmetest, riskihinnangutest ja -analüüsidest ning prognoosist.
Võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) riskihinnangut on tervisameti hinnangul koroonaviiruse riskipiirkondadeks Hiina Rahvavabariik, Itaalia, Iraan ja Lõuna-Korea. Risk nakatumiseks on kõrge inimestele, kes viibivad riikides, kus on laialdane kohapealne levik.

TA on soovitanud piirata haiglate ja hooldekodude külastamist. Riskipiirkondadest saabujatel ja nakatunuga kontaktis olnud isikutel jälgida 14 päeva jooksul oma tervist. Haigussümptomite (palavik, köha, hingamisraskus) avaldumisel helistada oma perearstile või perearsti nõuande telefonil 1220. Tugeva hingamisraskuse või õhupuuduse korral helistada 112.
Sümptomite avaldumisel mitte minna perearsti vastuvõtule ega haigla erakorralise meditsiini osakonda. Haigustunnused on sarnased paljude viirushaiguste puhul ning haigena ringi liikudes võime nakatada teisi.

Terviseamet koostöös kiirabi ja haiglatega omab olukorra ülevaadet ning on kursis nii patsientide kui ka jälgitavate seisundiga.
Terviseameti poolt on jälgimisel kokku 161 inimest, kellele helistatakse kord päevas, et pärida nende tervisliku seisundi kohta ning nõustada vastavalt vajadusele.
Ohtliku terviseseisundiga ei ole ühtegi koroonaviiruse patsienti.
Koroonaviiruse leviku trend maailmas on vähenemas (nt Hiina langustrendis ja Lõuna-Korea stabiliseerumas).
Eestis võib lisanduda veel haigestunuid, kuid koroonaviiruse plahvatuslikku levikut eksperdid ei prognoosi.
Võrreldes hooajalise gripiga (jaan/veebr jooksul Eestis 1341 laboratoorselt kinnitatud haigestunut neist 4 surnut) ei ole koroonaviirus Eesti elanikkonnale oluline terviseoht.

80% koroonaviirusesse nakatunutest põeb haiguse läbi kergelt ja 10-15% võivad vajada intensiivravi ning 2% juhtudest võib lõppeda surmaga (riskirühmad: eakad, nõrgenenud vastupanuvõime ja krooniliste haigustega inimesed).
Oluline on jätkuvalt järgida hoolikalt hügieenireegleid (kätepesu, kaitstud köhimine, aevastamine ja nuuskamine, lähikontakti/kätlemise/kallistamise vältimine), riskipiirkondadesse reisimise vältimist ja haiguse korral soovitust püsida kodus.

Juhiseid vaata terviseameti kodulehelt, kus on ka kõige värskem info viiruse leviku ja olukorra hinnangu kohta

https://www.terviseamet.ee/et/uudised/Covid-19-andmed-08032020