18.05.2017 Tallinna kooliõdede poolt läbiviidud sõeluuring

KÕIK UUDISED

SA Tallinna Koolitervishoid korraldas 15. mail üheksandate klasside õpilastele tavapäratu tervisekontrolli tähistades ühtlasi nii rahvusvahelist õdede kui ka Tallinna päeva.

Sel päeval kontrolliti üheksandate klasside õpilaste vererõhu näitajaid, et vajadusel saaksid õpilased kohest abi ning  esilekerkinud terviseprobleemid ei takistaks lõpueksamite sooritamist.  Kokku kontrolliti ligi 2400 õpilast, kõrgenenud vererõhk avastati 91 õpilasel.

Miks valiti just 9. klasside õpilased? Õpilaste ambulatoorse tervisekontrollide ajakava järgi  toimub õpilaste tervisehindamine 1., 3., 7. ja 11. klassis. Põhikooli lõpuklassi ja gümnaasiumis ette nähtud õpilaste tervisenäitajate hindamise ajaline vahe on seega kolm aastat, mil paljud terviseprobleemid võivad sageneda ja süveneda.