Projektid

Meie projektid

9. ja 10. klassi õpilaste elu-olu uuring "Planet Youth 2019"

Eesti algklasside õpilaste x-jalgsuse hindamine 2016

Andmete kogumine 1. klassi õpilastelt x-jalgsuse hindamise sõeluuringu läbiviimiseks Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi poolt.

Euroopa laste rasvumise seiresüsteem 2016

Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa uuringu „Childhood Obesity Surveillance Initiative“ (COSI) Euroopa laste rasvumise seiresüsteemile andmete kogumine ja antropomeetriliste mõõtmiste teostamine, 1. klassi õpilaste osas, koostöös Tervise Arengu Instituudiga.

Youth in Europe 2014

Rahvusvaheline projekt „Youth in Europe 2014″ (9. ja 10. klassi õpilaste elu-olu küsitluse läbiviimine kõikides Tallinna koolides)

Soolenakkuste ennetamine lasteaias ja koolis 2013-2014

Rahvusvaheline projekt „Soolenakkuste ennetamine lasteaias ja koolis”, WHO ja ECDC teabematerjali ettevalmistamine ja piloteerimine 2013-2014 kolmes Tallinna koolis.

Youth in Europe 2012

Rahvusvaheline projekt „Youth in Europe 2012″ (9. ja 10. klassi õpilaste elu-olu küsitluse läbiviimine kõikides Tallinna koolides).

Kohaliku tasandi uimastiennetuse võimalused noorte seas 2009-2014

Norra Finantsmehhanismi 2009-2014 programmi “Rahvatervis” Kahepoolsete suhete fond “Kohaliku tasandi uimastiennetuse võimalused noorte seas”.

Personali heaolu ja tervisedendus koolides 2009-2013

Uuringu- ja arendusprojekt „Personali heaolu ja tervisedendus koolides 2009-2013″ (koostöö Tervise Arengu Instituudi ja Ida-Soome Ülikooliga).