Tegevusalused

PÕHITEGEVUSED: Haiguste ennetamine, Tervise edendamine, Tervisekaitse, Esmaabi, Terviseinfo ja dokumenteerimine  TOETAVAD TEGEVUSED: KTH strateegiline juhtimine, Kutseoskuste arendamine, Kommunikatsioon, Arendus- ja koostöö, Ressursside haldamine