Untitled Document

 


Sihtasutus Tallinna Koolitervishoid on asutatud eesmärgiga tagada ühtses süsteemis töötavate kooliõdede ja arst-nõustajate abil koordineeritud koolitervishoiuteenus õpilastele nende võimalikult terveks kasvamiseks ja arenemiseks.

Sihtasutus osutab tervishoiuteenust kõikides Tallinna üldhariduskoolides, hariduslike erivajadustega laste koolides ja kutsehariduslikes koolides.

Koolis töötavate õdede ülesandeks on õpilaste:

- tervisliku seisundi jälgimine,

- tervisliku eluviisi kujundamine,

- haigestumiste ja krooniliste haiguste väljakujunemise ennetamine,

- meditsiiniliselt põhjendatud õppekoormuse rakendamise jälgimine,

- tervisliku keskkonna loomises osalemine,

- vajadusel vältimatu abi osutamine.


 

UUDISED

02.06.2014   Sihtasutusel täitus 10.tegevusaasta

12.05.2014   Täna on rahvusvaheline õdede päev

14.04.2014   Tervisedenduse konverents 2014

11.04.2014   Pardiralli 2014

03.04.2014   Südamenädal algab 14.aprilllil